36 Ellerdale Street, SE13 7JU contact@returnmytax.co.uk

Office Address

 • 121 King Street, Australia
 • example@gmail.com
 • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

1.Returnmytax.co.uk comunicã cu clienţii sãi prin telefon, SMS, Messenger, Whatsap, email, date de contact furnizate de cãtre client.

2.Returnmytax.co.uk isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela. Daca, in anumite conditii, credem ca nu putem ajuta un client sau ajungem la concluzia ca intentiile potentialului client nu sunt tocmai legale atunci avem dreptul sa il respingem.

3.Returnmytax.co.uk îşi rezervã dreptul de a modifica orice informaţie prezentã pe acest website, serviciile oferite şi Termenii şi Condiţiile de utilizare. Astfel de schimbãri vor fi postate pe website la adresa www.Returnmytax.co.uk/terms-conditions

4. Prin completarea formularelor de aplicare clientul îşi exprimã acordul cu privire la Termenii şi Condiţiile de utilizare a serviciilor Returnmytax.co.uk şi eventualele amendamente.

5. Returnmytax.co.uk asigurã confidenţialitatea datelor personale şi informaţiilor referitoare la fiecare client în parte. Datele personale nu vor fi folosite in afara clauzelor contractuale.

6.Actualizarea datelor de contact
In situaţia în care clientul îşi schimbã datele de contact (numãr de telefon, adresa de email, adresa poştalã) este obligat sã comunice aceste schimbãri cãtre Returnmytax.co.uk în cel mai scurt timp prin telefon la +447473661997

7. Preţul serviciilor
Preţul prestaţiilor efectuate este de PRET GBP per aplicatie (plecare) indiferent de suma recuperabila, care vor fi retinute din suma primita de catre prestator de la autoritatile fiscale din Marea Britanie – HM Revenue & Customs. In cazul in care documentul P45 (toate cele 3 parti) lipseste sau exista, dar in copie, atunci se va percepe un cost aditional de 25 GBP per document. Aplicatiile facute prin telefon, email, posta sau descarcate de pe site sunt taxate cu £5 suplimentar. Lipsa National Insurance (NINO) va genera un cost suplimentar de £25.

8.Termenul procesului
Returnmytax.co.uk va încerca sã reducã pe cât posibil timpul necesar procesului. Termenul comunicat clientului este un termen estimat tinand cont de experienta de pana in acel moment. Deşi timpul necesar autoritãţilor nu este sub controlul Returnmytax.co.uk, compania va face tot posibilul ca serviciul sã se efectueze în cel mai scurt timp.

9.Returnmytax.co.uk nu poartã nici o responsabilitate în urmãtoarele cazuri:

 • a. Informaţiile furnizate de cãtre client sunt false, incorecte, diferite faţã de cele ale autoritãţilor, insuficiente sau induc în eroare în orice fel.
 • b. Autoritãţile in cauza ajung la concluzia cã aplicantul nu indeplineste conditiile pentru serviciul cerut. Returnmytax.co.uk va face toate demersurile pentru a contesta aceastã decizie, dar numai în cazul în care situaţia clientului ne îndreptãţeşte acest lucru.
 • c. Modificari ale legislatiei in vigoare din Marea Britanie, fapt ce poate afecta durata, sumele chiar si posibilitatea prestarii anumitor servicii.
 1. Solutionarea litigiilor
  În cazul aparitiei unui litigiu privind modul de interpretare sau punere în aplicare a vreunei clauze din contract ul semnat cu un client, părţile vor acţ iona pentru soluţionarea sa pe cale amiabilăş i în cazul în care nu au ajuns la o înţelegere reciproc avantajoasă se vor adresa instanţelor de judecată competente.

  11. Drepturile şi obligaţiile Returnmytax.co.uk
  Returnmytax.co.uk va furniza serviciile cu promptitudine şi profesionalism. Noi vom transfera suma primitã de la autoritãţile fiscale, mai puţin preţul serviciului conform pct. 7, în contul beneficiarului sau în contul unui împuternicit al acestuia deschis în LEI la orice bancã din România sau în LIRE la orice bancã din Marea Britanie. Transferul bancar in UK si Romania indiferent de banca este GRATUIT. In cazul în care beneficiarul omite informatii pe Formularul de Aplicare (online sau fizic), avand ca rezultat o suma returnabila mai mare decat cea estimata initial, sau o interventie a prestatorului asupra dosarului beneficiarului la biroul de taxe fie prin telefon sau scrisoare, prestatorul poate majora pretul serviciului proportional cu efortul depus – 10 GBP pentru a suna la biroul de taxe, 40 GBP pentru a trimite corespondenta prin posta sau PRET GBP pentru a reface un dosar si retrimite la autoritatile fiscale din Marea Britanie.

  12. Drepturile şi Obligaţiile Beneficiarului
  Beneficiarul are obligaţia sã fie sincer şi sã punã la dispoziţia prestatorului date complete si corecte. Beneficiarul nu mai poate renunţa la serviciul de recuperarea taxelor din momentul în care dosarul sãu este trimis autoritãţilor fiscale. Beneficiarul este responsabil pentru contul bancar furnizat prestatorului în vederea transferului bancar. Beneficiarul este de acord ca autoritãţile fiscale sã trimita cecul reprezentand suma taxelor returnabile prestatorului. Ȋn cazul în care beneficiarul primeşte direct suma taxelor returnabile din altã parte decât, Star Payroll Services Ltd, beneficiarul se obligã a plãti preţul serviciilor prestate specificat la punctul 7 în contul prestatorului în maxim 5 zile lucrãtoare de la primirea banilor.

  13. Forţa majorã
  Forţa majorã exonereazã pãrţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã. Ȋndeplinirea clauzelor contractului va fi suspendatã pe perioada de acţiune a forţei majore dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia. Partea care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica în scris cealaltã parte, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului. Dacã forţa majorã acţioneazã sau sunt nsemne cã va acţiona o perioadã care va depãşi 30 de zile, fiecare parte poate şi are dreptul sã notifice celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã pretindã celeilalte daune interese.

  14. Soluţionarea litigiilor
  In cazul apariţiei unui litigiu privind modul de interpretare sau punere în aplicare a vreunei clauze din prezentul contract pãrţile vor acţiona pentru soluţionarea sa pe cale amiabila şi în cazul în care nu au ajuns la o înţelegere reciproc avantajoasã se vor adresa instanţelor de judecatã competente.

  15. ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Declar ca sunt de acord si accept in mod expres sa imi dau consimtamantul explicit si neambiguu pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv din orice documente care contin date cu caracter personal) care au fost/vor fi furnizate/comunicate Operatorului Star Payroll Solutions Limited, tel.: +447473661997, email: contact@returnmytax.co.uk (denumite in continuare si “datele cu caracter personal” sau “datele cu caracter personal ale persoanei vizate”), in vederea recuperarii taxelor din Marea Britanie, in scopul trimiterii catre autoritatile fiscale din Marea Britanie (HM Reveneue & Customs) in vederea realizarii tuturor formalitatilor necesare, in functie de cele solicitate de acestea si care trebuie trimise catre acestea conform reglementarilor legale in vigoare, comunicare care a fost deja solicitata de subsemnatul in acest sens – fara a afecta vreun drept al Operatorului de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de subsemnatul in orice cazuri in care este necesar pentru executarea contractului de recuperare a taxelor la care sunt parte cu operatorul.

× Vrei sa recuperezi Taxele in UK?